SER Türkiye 2023 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu yayımlandı

Üç yıldır yayımladığımız Türkiye’nin alanında en geniş kapsamlı raporunun dördüncüsünü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ar-Ge El Kitabı

Ar-Ge yürütücü ve yöneticileri, akademisyenler, teşvik politikası geliştiren kamu mensupları, araştırmacılar, Ar-Ge’de kariyer hedefi olanlar için bir başvuru kaynağı.

Ar-Ge ve İnovasyonda Tam Yetkinlik Programları

Ar-Ge Uzmanlığı – Ar-Ge Teşvikleri Uzmanlığı ve Proje Yazarlığı – Ar-Ge ve İnovasyon Yöneticiliği – Uygulamalı Ar-Ge Projeleri Yöneticiliği

SER Akademi Hakkında

SER Akademi, Ar-Ge Uzmanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Uzmanlığı ve Proje Yazarlığı, Ar-Ge ve İnovasyon Yöneticiliği ve Uygulamalı Ar-Ge Projeleri Yöneticiliği  gibi teorik ve pratik eğitim programlarının yanı sıra Ar-Ge birimleri için ihtiyaç duyulan eğitim gereksinimlerini analiz ederek ve kurumlara özel müfredatlar oluşturarak düzenlediğimiz Kurum İçi Eğitimler ile katılımcıların Ar-Ge ve inovasyon alanında “Tam Yetkinlik” kazanabilecekleri bir akademidir.

SER Akademi, 10 yıldan fazla bir süredir Ar-Ge, tasarım ve inovasyon üreten firmaları merkeze alacak şekilde yaklaşık 30 farklı sektör için çözümler üreten ve bu doğrultuda 650’den fazla proje ile 350’den fazla kuruma hizmet veren SER Danışmanlık tarafından müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

EĞİTİMLERİMİZ

Ar-Ge Uzmanlığı Sertifika Programı

Bu programın amacı, bir Ar-Ge projesinin sağlıklı yürütülebilmesi için başlangıçtan sonuna kadar izlenecek olan yolları en doğru ve sağlıklı bir şekilde katılımcılara sunmak ve onlara bu sistematiği benimsetmektir.

Uygulamalı Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi

Firmalarda patent konusunda çalışanlar, Ar-Ge profesyonelleri ve konuya ilgi duyan diğer çalışanlar bu programa mutlaka katılmalı.

Ar-Ge Teşvikleri Uzmanlığı ve Proje Yazarlığı Sertifika Programı

Bu programın amacı, katılımcılara, başta Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, TÜBİTAK gibi Ar-Ge teşvikleri olmak üzere Türkiye’de özel şirketlere sağlanan tüm teşvikleri tanıyabilmelerini, bunlarla ilgili strateji geliştirerek, başvuru ve yürütme süreçlerini yönetebilmelerini ve proje hazırlayabilmek için gerekli yetkinlikleri kazanmalarını sağlamaktır.

Ar-Ge ve İnovasyon Yöneticiliği Sertifika Programı

Bu programın amacı katılımcılara Ar-Ge ve inovasyon birimlerinin yönetiminde kullanabilecekleri bilgi, beceri, tecrübe ve yetkinlikleri kazandırmaktır.

Sosyal Sorumluluk Proje Yönetimi

Sosyal Sorumluluk Proje Yönetimi Eğitimi kapsamında toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sosyal sorunlara yönelik projelerin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularını ele almaktadır. Gönüllülük, sosyal proje, sosyal girişimcilik başlıkları altında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Kurum İçi Eğitimler

Kurum içi eğitimlerimiz ile Ar-Ge, inovasyon ve tasarım birimlerinizin tüm eğitim ihtiyaçlarında kurumunuzun ihtiyaçlarına özel çözümler sunulmaktadır.

Bize Ulaşın

SER Danışmanlık
Mühendislik Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul

+9 0216 545 28 21

+9 0216 545 29 92

SER Akademi bir
SER Danışmanlık markasıdır.