Ar-Ge El Kitabı

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri son yıllarda devletler için ekonomik büyüme ve bağımsızlığın aracı, şirketler için de rekabetçiliğin ve sürdürülebilir büyümenin temel şartı olmaya başladı. Türkiye’deki kamu ve özel sektör aktörleri de bu değişime ayak uydurarak Ar-Ge faaliyetlerini arttırmaya çalışıyor.

Ne var ki Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerinin yüksek verimle gerçekleştiğini ve istenilen başarıların elde edildiğini söylemek şimdilik mümkün görünmüyor. Arzulanan hedeflere ulaşılması için söz konusu faaliyetlerin belirli bir metodolojiye kavuşması, sistemleşmesi ve kurumsallaşması gerekiyor. Bu nedenle akademik birikimden yararlanarak öncelikle ilgili kavramlarda bir anlayış birliğine ulaşmak, ardından da pratik sahanın gerçeklerine uygun modeller geliştirilmek gerekiyor. Ar-Ge El Kitabı bu gereklilik sonucu ortaya çıktı.

Kategoriler:

Kitap, sistematik olarak oluşturulmuş alt bölümleri bir araya getiren üç ana bölümden oluşuyor.

I. BÖLÜM - AR-GE’Yİ BİLMEK: AR-GE’NİN “GENEL KÜLTÜRÜ”

II. BÖLÜM - AR-GE’Yİ YÖNETMEK: AR-GE BİRİMLERİNİN YÖNETİMİ

III. BÖLÜM - AR-GE’Yİ YÜRÜTMEK: AR-GE PROJELERİNİN YÖNETİMİ

İlk bölüm Ar-Ge’nin tanımı, tarihçesi, Ar-Ge türleri, Ar-Ge ile karıştırılan fakat Ar-Ge olmayan kavramlar, makro ölçekte Ar-Ge ve benzeri başlıkları içeren, özetle Ar-Ge ile ilgilenen herkesin bilmesi gereken, Ar-Ge ile ilgili temel bilgileri öğrenmek isteyen herkesin ilgiyle okuyacağı bir bölüm.

İkinci bölüm, “Ar-Ge Birimi Nasıl Yönetilir?” sorusuna cevap veriyor. Farklı işletme yapılarının Ar-Ge birimlerinin yönetiminden şirketlerde Ar-Ge’yi kurumsallaştırmaya, Ar-Ge için gereken tüm kaynakların oluşturulup yönetilmesinden, stratejik planlamasından başlayıp performans yönetimine kadar olan tüm süreçlerin ele alındığı bu bölüm de özellikle şirket yöneticileri ve Ar-Ge birim yöneticileri için bir başvuru kaynağı.

Son bölüm ise ilk iki bölümün üstüne bina edilecek şekilde bir Ar-Ge projesinin eksiksiz bir şekilde yönetilmesi / yürütülmesi için gereken tüm süreçleri, yöntem ve araçları okuyucuya sunuyor. Bu bölüm özellikle Ar-Ge birimlerinde çalışan uzmanlar ve kariyer hedefini Ar-Ge üzerine planlayanlar için önemli ipuçları içeriyor.

Ar-Ge, son yıllarda hemen her fırsatta sık sık cümle içinde kullanılan bir kavram. Ancak bırakın Ar-Ge süreçlerinin yönetilmesini, kavramın tanımı konusunda dahi kafalarda bir netlik söz konusu değil. Üstelik literatürde Ar-Ge ile ilgili yazılıp çizilenlerin de bu kafa karışıklığını giderme noktasında yeterli katkıyı yapabildiğini söylemek maalesef zor. Konu ya tamamen kavramsal/akademik bir bakış açısıyla, dolayısıyla “saha”ya çok fazla dokunmayan bir yaklaşımla ya da sistematik olmaktan uzak, dolayısıyla “enformasyon yığını”na dönüşen bir yaklaşımla ele alınıyor.

Kitabın yazarı Dr. Ömer Özdinç, akademik çalışmalarıyla saha uygulamalarını eşzamanlı olarak yürütmüş, 12 yıldır, 30 farklı sektörde, yüzlerce projede bizzat uygulayıcı / yönetici olarak yer almış bir profesyonel. Dolayısıyla hem kavramsal altyapısı eksiksiz olan hem de uygulamaya dönük yönü güçlü olan bu çalışmanın gerek özel sektörde ve kamuda çalışan Ar-Ge uzmanları ve yöneticilerine gerek akademisyenlere gerekse de henüz işin başında yer alan ve kariyer hedefi Ar-Ge olan genç profesyonellere sunacağı katkılar bakımından önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

 

Yazar Hakkında

Dr. Ömer Özdinç Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmalarından SER Danışmanlık’ın kurucusudur. 2007 yılından beri 300’ün üzerinde firmaya Ar-Ge projeleri yönetimi, Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu, Ar-Ge/inovasyon yönetimi alanlarında verilen danışmanlık hizmet süreçlerini yönetmiştir. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını tamamen kendi firması bünyesinde gerçekleştirdiği Novizone isimli kapsamlı bir Ar-Ge ve Proje Yönetimi yazılımını geliştirmiştir. Türkiye’de sadece Ar-Ge yetkinliğini arttırmaya odaklanan ilk eğitim platformu olan SER Akademi’yi kurmuştur. Geçmişte farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına VR/AR, tarım otomasyonu gibi alanlarda bazı start-up’ların kuruluşunda bulunmuştur.
Özdinç, 2000 yılında İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra akademik sahada lisansını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansını da Ar-Ge Projeleri Yönetimi üzerine yapmıştır. “Ulusal İnovasyon Sisteminin Sosyokültürel Kaynakları” konulu teziyle de Sosyoloji bölümünden doktora derecesini alan Özdinç İstanbul Üniversitesi’nde Yüksek Lisans programında çeşitli dersler vermektedir. Bugüne kadar birçok üniversite, STK ve özel sektör kuruluşunda farklı eğitimler vermiş, sempozyumlarda bildiriler sunmuştur.
Ömer Özdinç, sosyal alanlarda da çalışmalar yaparak özellikle sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonların yaygınlaştırılmasına yönelik farklı etkinliklerde eğitmen, mentör, jüri üyesi gibi görevler almaktadır.

 

Ek bilgi

Kitabın İsmi

Ar-Ge El Kitabı

Yazarı

Ömer Özdinç

Yayınevi

SER Akademi

Sayfa Sayısı

252

Ölçüsü

15×22 cm