Ar-Ge 101

Eğitim İçeriği

1.Ar-Ge Tanımı ve Kavramlar
Ar-Ge Nedir?
Teknoloji, inovasyon, ür-ge, icat, keşif, yenilik nedir?
Proje Nedir?
Proje Yönetim Metodolojisi
Ar-Ge sürecinin girdileri ve çıktıları: Ar-Ge personeli, Ar-Ge harcaması, bilimsel makaleler, FSMH (patent, faydalı model vb.), bilgi, prototip, ürün, hizmet vb.

2. Fikrin Kavramsal Aşamadan Çıktıya Taşınması (Ar-Ge Projeleri)
Fikrin aşamaları ve teknoloji hazırlık seviyeleri
Aşamalar:
Fikrin Oluşumu:
Gerekçe-amaç-hedef Nedir?
Hangi ihtiyacı karşılayacak? Problem nedir?
Fikrin yenilik düzeyi ve özgün tarafı
Pazar Araştırması: İhtiyaç analizi, rakip analizi, Pazar büyüklükleri, dış ticaret verileri, fizibilite raporu, iş planı
Fikrin Teknik Analizi: Literatür araştırması, patent araştırmaları, ön analitik ve deneysel çalışmalar
Ekonomik Yapılabilirlik Analizi
Fikri hayata geçirmek için gerekli aşamalar nedir? İhtiyaçlar neler? Uygulanabilir mi? Temin edilebilir mi?
Ne kadar süreye, bütçeye, insan gücüne ve nasıl bir çalışma ortamına ihtiyaç var?
Risk Yönetimi
Kavramsal tasarım
Detay tasarım ve Prototip Geliştirme
Testler ve Doğrulama
Pazarlama, satış

3.Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi
Kurumlar: TTO’lar, TÜBİTAK, KOSGEB, TPE, Teknoparklar, Ar-Ge Tasarım Merkezleri, GSYF, Araştırma Merkezleri, Kuluçka kuruluşları
Ar-Ge’nin Finansmanı: Risk sermayesi, teşvikler vb.

4.Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama Etkinliği (Uygulama)
a. Proje Önerisi Kavramları
b. Uygulama ve Sunumlar: Birinci gün sonunda ertesi güne herkesin bir fikirle gelmesi istenebilir ve proje önerisindeki her adımın doldurulması beklenir.

5.Kariyer fırsatları bilgilendirmesi (Başarılı projeler ve yöneticileri vb. örnekler—firmalardaki birimlerden bilgiler verilir): Ar-Ge ve inovasyonla ilişkili roller (CIO, Ar-Ge direktörü, İş Geliştirme müdürü, inovasyon, vb.)

Eğitimin Kazanımları

Ar-Ge 101 eğitimi, günümüzün teknoloji ve inovasyon odaklı global kariyer yaklaşımında, üniversite öğrencileri, üniversiteden yeni mezun meslek sahibi kişiler ve kendini geliştirmek isteyen yolun başındaki adaylara,  Ar-Ge odaklı düşünme farkındalığının kazandırılması, bu alandaki temel kavram ve çıktıların tanımlarının benimsenmesi, Ar-Ge kültürü bileşenlerinden haberdar olarak bir fikrin somut bir platforma taşınmasındaki aşama ve araçlar hakkında bilgi edinilmesini ve bu sayede dahil olduğu ekosisteme katma değer sağlamasında destek olur.

Eğitime Kimler Katılabilir

Başta mühendislik ve temel bilimler olmak üzere Ar-Ge alanında kariyer planlayan ve iş geliştirme, inovasyon gibi alanlarda kariyerlerini geliştirmek isteyenler.

NOT

Katılımcıların başarıları sınav sonucuyla belirlenecektir. Sınavdan 100 üzerinden 70’i geçebilen katılımcılara Başarı, diğer katılımcılara ise Katılım sertifikası verilecektir.

Güncel Eğitim