Bilimsel Makale Yazım Eğitimi

Eğitim İçeriği

Giriş

 • Neden makale yaparız?
 • Bilimsel yayın etiği temel kavramlar
 • Makale türleri
 • Akademik indeksler

Hazırlık

 • Konu seçimi
 • Literatür nasıl taranır?

Makale yazımı

 • Makale yazımında temel kurallar
 • Makalenin bölümleri
 • Başlık bölümü ve anahtar kelimeler
 • Özet – abstract bölümünün yazılması
 • Giriş bölümünün yazımı; temel bileşenler, kurallar, açılış cümlesi, literatür özeti, problemin tanımlanması, amaç ve özgünlüklerin vurgulanması
 • Yöntem bölümünün yazımı
 • Sonuçlar ve tartışma bölümünün yazımı
 • Teşekkür bölümünün yazımı
 • Referansların düzenlenmesi

Makale yazım araçları

 • Literatür tarama araçları
 • Atıf nasıl yapılır ve atıf yazılımları
 • Yapay zekâ destekli yeni nesil makale yazım araçları
 • Benzerlik kontrol araçları
 • Makale gönderim ve yayın süreci
 • Uygun dergi bulma
 • Makalenin gönderimi ve Hakem değerlendirmesi
 • Açık erişim

 Atölye çalışması

Yayınlanmış makale örnekleri ile birlikte katılımcıların yayınlamak istedikleri çalışmalar için taslak makale çerçevesinin oluşturulması veya göndermeyi planladığı makaleler irdelenerek ve örnek düzenlemeler sunulacaktır.

Süre: 2 gün

Eğitimin Kazanımları

Yeni Başlayanlar için Bilimsel Makale Yazımı Eğitimi, fikir aşamasından makale yayın aşamasına kadarki tüm süreçler hakkında temel bilgileri ve becerileri sunan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, endüstrideki araştırmacılar ve akademisyenler gibi yeni başlayanlar için makale yazma sürecini anlama, akademik yazma becerilerini geliştirme ve etkili bir şekilde bilimsel makaleler hazırlama ve yayın aşamasına kadarki tüm süreçlerin yönetimi konusunda yardımcı olmayı hedefler.

Eğitime Kimler Katılabilir

Başta Ar-Ge, Tasarım merkezleri ve teknoparklar olmak üzere özel sektörde kariyerlerini geliştirmek isteyenler, akademisyenler, araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

Güncel Eğitim

NOT

Katılımcıların başarıları sınav sonucuyla belirlenecektir. Sınavdan 100 üzerinden 70’i geçebilen katılımcılara Başarı, diğer katılımcılara ise Katılım sertifikası verilecektir.