Proje Yönetimi

Eğitim İçeriği

1.Projeye Giriş
Proje Kavramı
Proje Türleri
Fikir Yaşam Döngüsü
Proje Analizi
Proje Seçimi

2.Proje Yönetimi: Kavramlar ve Yaklaşımlar
Proje Yönetimine Giriş
Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü
Proje Yönetim Ofisi ve Araçları
Proje Yönetimi Yaklaşımları

3.Proje Başlatma Belgesi

4.Paydaş ve İletişim Yönetimi
Paydaş Listesinin Belirlenmesi
Paydaş Bazlı Stratejilerin Oluşturulması
İletişim Yöntemleri
İletişim Yönetim Planı

5.Kapsam Yönetimi: İhtiyaç Analizi
İhtiyaç Analizi
Yöntemler
Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

6.Kapsam Yönetimi: Kapsamı Tanımlama
Proje Kapsam Bildirimi
İş Kırılım Yapısı
İş Kırılım Yapısı Sözlüğü

7.İnsan Kaynakları Yönetimi: Rol ve Sorumlulukları Tanımlamak
Proje Ekibinin Oluşturulması
Motivasyon Teorileri

8.Zaman Yönetimi
Faaliyetlerin Tanımlanması
Faaliyetlerin Sıralanması
Efor ve Süre Tahmini

9.Maliyet Yönetimi: Bütçe Hesaplama
Maliyetin Tahmin Edilmesi
Bütçenin Belirlenmesi
Maliyetlerin Kontrolü

10.Kalite Yönetimi: Kalite Ölçütlerinin Tanımlanması
Kalite Yönetiminin Planlanması
Kalitenin Kontrolü

11.Tedarik Yönetimi
Sözleşme Türleri
Yap ya da Satın Al Analizi
Tedarik Belgeleri
Tedarik Çalışma Bildirimi
Tedarikçi Seçim Kriterleri
Tedarikçi Değerlendirme Tablosu

12.Risk Yönetimi
Genel İlkeler ve Kavramlar
Risk Yönetiminin Planlanması
Risklerin Tanımlanması
Niteliksel-Niceliksel Risk Analizi Yapılması
Risk Yanıtlarının Planlanması
Risk Kontrolü

Eğitimin Kazanımları

 • Proje yönetimi kavramlarına hakimiyet kazanma
 • Çeşitli proje türlerini tanıma ve etkin bir şekilde analiz etme yeteneği
 • Proje kapsamını doğru belirleyebilme ve ihtiyaç analizi yapabilme
 • Proje süreçlerini ve bilgi alanlarını yönetebilme
 • Proje yönetim ofisi ve araçları hakkında bilgi sahibi olma
 • Proje risklerini tanıyabilme ve yönetebilme
 • Tedarik ve sözleşme yönetimi konularında yetkinlik kazanma
 • Kalite ve maliyet yönetimi stratejileri uygulayabilme

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Proje yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanmak isteyen yeni başlayanlar
 • Mevcut projelerinde daha etkili olmayı hedefleyen deneyimli profesyoneller
 • Proje yönetimi kariyerine adım atmayı düşünen öğrenciler ve mezunlar
 • Kurumsal düzeyde proje yönetim ofisleri kurmak veya geliştirmek isteyen yöneticiler

Güncel Eğitim

NOT

Katılımcıların başarıları sınav sonucuyla belirlenecektir. Sınavdan 100 üzerinden 70’i geçebilen katılımcılara Başarı, diğer katılımcılara ise Katılım sertifikası verilecektir.