AB Ar-Ge Destek Programları

Eğitim İçeriği

1.AB AR-GE PROGRAMLARINA GİRİŞ
AB Desteklerinin Genel Yapısı
Temel AB Ar-Ge Destek Programları
İlişkili Kavramlar (Aksiyon tipleri, çağrı, program, konsorsiyum, partnerlik türleri)

2.BAŞVURU
Çağrı İnceleme ve Proje Kurgusu Oluşturma
Çağrı metinlerinin analizi ve değerlendirilmesi
Projelerin amaç, hedef kitle ve beklenen sonuçlarına göre kurgulanması
Portallar
AB fon başvuru portallarının tanıtılması (örn. Participant Portal)
Başvuru süreci ve kayıt işlemleri
Proje Yazımı
Etkili proje teklifi yazım teknikleri
Proje iş paketleri, çıktılar ve kilometre taşlarının belirlenmesi
Dissemination Faaliyetleri
Proje sonuçlarının yayılması ve paydaşlara ulaştırılması
Etkili iletişim stratejileri ve araçları
Bütçe Hazırlama
AB projeleri için bütçe planlaması
Maliyet kalemleri ve finansal kurallar

3.YÜRÜTME
Hibe Anlaşması (Grant Agreement) ve Dokümanların İncelenmesi
Grant Agreement (Hibe Anlaşması) ve önemli noktalar
Proje yönetimi ve dokümanların yönetimi
İş Paketi, Görev ve Çıktıların (Deliverable) Takibi
İş paketleri ve görevlerin takibi
Projede teslim edilecek ürün ve hizmetlerin planlanması ve yönetimi
Başarı kriterleri ve beklentiler

Harcamalar ve Finansal Raporlama
Uygun harcama kategorileri ve hesaplamalar
Harcamaların doğrulanması ve kayıt altına alınması
AB projelerinde finansal raporlama süreci ve gereklilikleri
Denetim ve uygunluk kontrolleri

Teknik Raporlama
Proje ilerleme raporlarının hazırlanması
Etki ve sonuçların değerlendirilmesi

Dikkat Edilecek Hususlar
Projelerin başvuru ve yürütme süreçlerinde sık yapılan hatalar
Alınacak önlemler

Eğitimin Kazanımları

  • AB destek programlarının genel yapısına hakimiyet
  • Başarılı proje başvurusu için gerekli belgelerin ve süreçlerin öğrenilmesi
  • AB fon başvuru portallarını kullanabilme
  • Proje teklifi yazımında etkili tekniklerin ve stratejilerin kavranması
  • AB projeleri için maliyet kalemlerini ve bütçe planlamasını yapabilme
  • Proje yürütme sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve çözüm yöntemleri üzerine bilgi sahibi olma

Eğitime Kimler Katılabilir

  • AB projelerine başvurmayı düşünen araştırmacılar ve akademisyenler
  • AB destekli projelere dahil olmak isteyen kurum ve kuruluşların yöneticileri
  • Proje yönetimi ve uluslararası iş birliği alanlarında kariyer yapmak isteyen profesyoneller
  • Yenilikçi fikirlerini ve projelerini uluslararası arenaya taşımak isteyen girişimciler
NOT

Katılımcıların başarıları sınav sonucuyla belirlenecektir. Sınavdan 100 üzerinden 70’i geçebilen katılımcılara Başarı, diğer katılımcılara ise Katılım sertifikası verilecektir.

Yaklaşan Eğitim