Ar-Ge Uzmanlığı
Sertifika Programı

(3. Dönem)

İyi bir Ar-Ge uzmanı olmak için hangi niteliklere sahip olmak gerekir? Bu sorunun cevabı Ar-Ge Uzmanlığı Seritifika Programı‘nda. Eğitim sonunda kazanacağınız tüm yetkinlikleri program müfredatını inceleyerek görebilirsiniz.

Programın Amacı

Bir Ar-Ge projesinin sağlıklı yürütülebilmesi için başlangıçtan sonuna kadar izlenecek olan yolları en doğru ve sağlıklı bir şekilde katılımcılara sunmak ve onlara bu sistematiği benimsetmek. 

Programa Kimler Katılmalı?

Ar-Ge, tasarım ve inovasyon birimlerinde çalışanlar, başka birimlerde çalışmasına rağmen Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine dahil olan/olmak isteyenler, kariyer hedefi Ar-Ge ve inovasyon birimlerinde çalışmak olanlar.

Eğitim Sonunda Kazanılacak Yetkinlikler Nelerdir?

Katılımcılar bu program ile, bir Ar-Ge projesini sistematik bir şekilde tanımlanması, planlanması, geliştirilmesi, uygulanabilir hale getirilmesi, izlenebilmesi, kontrol edilebilmesi, ticarileştirilmesi gibi safhalara hâkim olacaklardır.

Program Müfredatı

I. MODÜL: AR-GE PROJELERİNE GİRİŞ

1. EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİ

1.1 Eğitim Amacı

1.2 Eğitim Hedefleri

1.3 Ar-Ge ve İnovasyon Tarihçesi

1.4 Genel Tanımlar Ve Terimler

1.4.1 Strateji/ Ar-Ge/Ür-Ge/Yenilik

1.4.2 Teknolojik Yeterlilik Seviyesi

1.4.3 Proje/Proje Yönetimi/Proje Döngüsü

1.4.4 Ürün-Hizmet Yaşam Döngüsü/Proje Yenilik Belgesi (PIC)

1.4.5 Süreç/Süreç Analizi

1.4.6 Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları Kavramları

2. YENİ ÜRÜNLERİN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2.1 Özgün, Üstün Ürün Geliştirme Çabası

2.2 Müşterinin Sesi

2.3 Ev Ödevini Yapmak

2.4 Net, Erken, Kararlı, Gerçeğe Dayalı Ürün Tanımlamak

2.5 Spiral Geliştirme

2.6 Küresel Ürün

2.7 Ürün Lansmanı Planlaması Ve Kaynak Sağlanması

2.8 Hız- Kalite Kaybı Yaşanmadan

3. YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME METODOLOJİLERİ

3.1 Proje Yönetimi (PMI Metodolojisi)

3.2 Stage-Gate®

3.3 Çevik (Agile) Proje Yönetimi

3.4 Yalın Ürün Geliştirme (Lean)

3.5 Bütünleşik Ürün Geliştirme (Integrated Product Development) 

2. MODÜL: YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAZLARI

4. TANIMLAMA [1. Faz]

4.1 Süreç/Ürün ve Fırsat / Sorun ilişkilerinde Fikirlerin Ortaya Çıkması

4.2 Fikirleştirme Araçlarının Tanıtımı ve Süreç/Ürün Bazlı Seçimi

4.3 Süreç/Ürün ve Fırsat /Sorun kavramları arasındaki ilişkilerin fikirleştirme araçlarıyla tanımlanması

4.4. Ürün Geliştirme Platformları

4.5. Proje Yenilik Belgesi (PIC) Tanıtımı ve Oluşturulması

5. ARAŞTIRMA [2. Faz]

 5.1 Fizibilite Analizi

5.2 Finansal Analiz

5.3 Pazar Araştırması

5.4 Literatür Araştırması

5.4.1 Patent Araştırması

5.4.2 Yayın Araştırması

6. KONSEPT GELİŞTİRME VE TASARIM [3. Faz]

6.1 Ürün Konsepti ve Tasarım Spesifikasyonlarının Oluşturulması

6.2 Ürün Tasarım Araçları

6.2.1 Tasarımcı Düşünme (Design Thinking)

6.2.2 TRIZ

6.2.3 6 Sigma ile Tasarım (DFSS)

6.2.4 Kalite Fonksiyonu Yayılımı ve Kalite Evi

6.3 Ürün Geliştirme Performans Metriklerinin Oluşturulması

6.4 Tasarım Doğrulama

6.5 Uygulanacak Pazar Araştırma Testleri

7. PROTOTİP GELİŞTİRME VE ÜRÜN TESTLERİ [4. Faz]

7.1 Prototip Tanımı ve Stratejik Önemi

7.2 Prototip Geliştirme Örnekleri

7.3 Prototip Testleri – İç Müşteri Testleri

7.4 Prototip Testleri – Dış Müşteri Testleri

7.5 Prototip Testleri – Yaygın Kullanım Testleri

7.6 Pazar Testi

8. ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME VE YAŞAM DÖNGÜSÜ [5. Faz]

8.1 Ürün Yaşam Döngüsüne Giriş

8.2 Ürün Yaşam Döngüsünün Yönetimi

8.3 Ürün Yaşam Döngüsünün Ürün Portföyü üzerindeki etkisi

8.4 Ürün Tanıtımının Kritik Düzeyi

8.5 Sınav ve Genel Değerlendirme

NOT

Katılımcıların başarıları sınav sonucuyla belirlenecektir. Sınavdan 100 üzerinden 70’i geçebilen katılımcılara Başarı, diğer katılımcılara ise Katılım sertifikası verilecektir.

EĞİTMEN KADROSU

Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu

 

Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu, 1974 yılında Blue Mound High School Illinois Eyalati, USA’de liseyi bitirdi.  1978 de Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden Lisans, 1980’de de aynı bölümden Yüksek Lisans derecesini almıştır. NASA ve NSF bursu ile öğrenim gördüğü ABD, Lehigh Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden  1984 yılında Ph.D. Derecesini almıştır. Üniversitedeki profesyonel kariyerinde; 1985 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Y.Doç., 1987 de Doçent olmuştur. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Ünvanını almıştır. 1996 yılında Japonya’da Hokkaido Üniversitesi’nde Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. Üniversite kariyerinin son safhasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde Kurucu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Provost Rektör Yardımcısı olarak görev almıştır. 2004 yılında başladığı Girişimcilik yaşamında ise kurmuş olduğu Aile  şirketi ile; Üniversite, Şirket Akademileri ve Özel Sektör Ar-Ge Merkezi kurulum danışmanlığı, Firmalarda İnovasyon ve Yaratıcılık eğitimleri ve danışmanlığı, nitelikli işgücü ve gelecek kuşakların yetiştirilmesinde Anne baba kariyer danışmanlığı ve gençlere Kariyer Yolu Koçluğu hizmetleri sunmaktadır. TRIZ (Yaratıcı ve Hızlı Problem Çözme Teorisi) eğitimlerini uygulamalı olarak firmalarda vermektedir. Ayrıca Kaykayoglu İnnovation Group olarak geliştirilen İnnoBingo ve TRIZStorming oyunları ile TRIZ ve İnovasyon öğrenimini oyunlaştırmıştır.

Önder Mutlu Yılmaz

Makina Mühendisliği ve Simülasyon Mühendisliği alanlarında eğitim gören Önder Yılmaz, FORD, TÜBİTAK, KOÇ SAVUNMA ve ETOPS Fransa ve BOEING A.B.D gibi firmalarda çeşitli yöneticilik ve kurucu direktörlük görevlerinde bulundu. TRİZ Master Level 2 ve Biyomimikri, Design Thinking inovasyon metotları üzerinde uygulamalar yaptı. Çalışma hayatı boyunca yeni teknolojilerin üretilmesi, milli projeler, ARGE ve ÜRGE faaliyetleri, kritik teknolojilerin tasarımı ve üretimi üzerine çalıştı. Son 8 senesinde İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kurarak akademik girişimlerin ticarileştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birlikleri için çalıştı. 4 başarılı spin-off’a toplam 6 milyon Euro, Üniversite ise toplamda 45 milyon TL lik ARGe projesi kazandırdı. Halen bir yapay zekâ firmasında yönetici görevinde firmanın yurtdışına açılması alanında görev yapmakta ve bazı danışmanlık görevleri yapmaktadır.

Dr. Ömer Özdinç

Türkiye’nin önde gelen danışmanlık firmalarından SER Danışmanlık’ın kurucusudur. SER Danışmanlık’ta 2007 yılından beri 300’ün üzerinde firmaya Ar-Ge projeleri yönetimi, Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu, Ar-Ge/inovasyon yönetimi alanlarında verilen danışmanlık hizmet süreçlerini yönetmiştir. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarını tamamen kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Novizone isimli kapsamlı bir Ar-Ge ve Proje yönetimi yazılımını geliştirmiştir. Türkiye’de sadece Ar-Ge yetkinliğini arttırmaya odaklanan ilk eğitim platformu olan SER Akademi’yi kurmuştur. Geçmişte farklı sektörlerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek adına VR/AR, tarım otomasyonu gibi alanlarda bazı start-up’ların kuruluşunda bulunmuştur.

Ömer Özdinç, akademik sahada lisansını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Yüksek lisansını da Ar-Ge Projeleri Yönetimi üzerine yapmıştır. “Ulusal İnovasyon Sisteminin Sosyo-Kültürel Kaynakları” konulu teziyle de sosyoloji bölümünden doktora derecesini alan Özdinç İstanbul Üniversitesi’nde Yüksek Lisans programında çeşitli dersler vermektedir. Bugüne kadar birçok üniversite, STK ve özel sektör kuruluşunda farklı eğitimler vermiş, sempozyumlarda bildiriler sunmuştur.

Ömer Özdinç, sosyal çalışmalarda da çalışmalar yaparak özellikle sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonların yaygınlaştırılmasına yönelik farklı etkinliklerde eğitmen, jüri üyesi, program tasarımcısı gibi görevler almaktadır.

Ragıp Gökhan Ergür (NPDP, Akredite KOBİ Danışmanı)

Dünyada Ar-Ge projeleri yönetimi konusundaki önemli sertifikalardan biri olan NPDP sertifikasını ABD merkezli PDMA kuruluşundan Türkiye’de ilk elde eden kişilerden olan Ragıp Gökhan Ergür Aksaray Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı (MBA) tamamlamıştır. MYK onaylı KOBİ Danışmanı ünvanına sahip sayılı kişilerden biri olan Ergür  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. 

Deva İlaç’ta Ar-Ge biriminin kurulmasında Analitik Metot Geliştirme ve Metot Validasyonu süreçlerinden sorumlu olarak görev almıştır. Polisan Boya Ar-Ge biriminde 3 laboratuvarın yöneticiliğini yapmıştır. 20 yıla yakın süredir çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda Sistem Analisti (Garanti Teknoloji), Kalite Müdürü (Clariant, LC Waikiki), Fabrika Müdürü (Termo Form Plastik A.Ş.), Laboratuvar Müdürü  (SGS OGC) gibi görevlerde bulunmuştur. 6 Sigma Uzman Kara Kuşak, A Sınıfı İş Güvenliği, bir çok Kalite Sistemi için Baş Denetçilik, Microsoft onaylı Sistem Mühendisliği gibi bir çok sertifikaya sahiptir.

Ar-Ge Yönetimi, Yalın Yönetim, 6 Sigma, 5S, Balanced Scorecard, ISO 9001:2015 KYS gibi konularda hem eğitmenlik hem de danışmanlık projeleri yürütmüştür. SER Danışmanlık ailesinde Kurumsal Gelişim Takım Lideri, Eğitim Programı Sorumlusu ve Yönetim Danışmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bize Ulaşın

Eğitim Koordinatörü:

Recep Sapan

[email protected]

T: +90 216 545 28 21

GSM: +90 532 772 57 28