Ar-Ge El Kitabı Çıktı

Ar-Ge yürütücü ve yöneticileri, akademisyenler, teşvik politikası geliştiren kamu mensupları, araştırmacılar, Ar-Ge’de kariyer hedefi olanlar için bir başvuru kaynağı.

Ar-Ge ve İnovasyonda Tam Yetkinlik Programları

Ar-Ge Uzmanlığı – Ar-Ge Teşvikleri Uzmanlığı ve Proje Yazarlığı – Ar-Ge ve İnovasyon Yöneticiliği – Uygulamalı Ar-Ge Projeleri Yöneticiliği – NPDP Sınavına Hazırlık

SER Akademi Hakkında

SER Akademi, Ar-Ge Uzmanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Uzmanlığı ve Proje Yazarlığı, Ar-Ge ve İnovasyon Yöneticiliği,  Uygulamalı Ar-Ge Projeleri Yöneticiliği ve NPDP Sınavına Hazırlık  gibi teorik ve pratik eğitim programlarının yanı sıra Ar-Ge birimleri için ihtiyaç duyulan eğitim gereksinimlerini analiz ederek ve kurumlara özel müfredatlar oluşturarak düzenlediğimiz Kurum İçi Eğitimler ile katılımcıların Ar-Ge ve inovasyon alanında “Tam Yetkinlik” kazanabilecekleri bir akademidir.

SER Akademi, 10 yıldan fazla bir süredir Ar-Ge, tasarım ve inovasyon üreten firmaları merkeze alacak şekilde yaklaşık 30 farklı sektör için çözümler üreten ve bu doğrultuda 650’den fazla proje ile 350’den fazla kuruma hizmet veren SER Danışmanlık tarafından müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Ar-Ge Uzmanlığı
Sertifika Programı

Bu programın amacı, bir Ar-Ge projesinin sağlıklı yürütülebilmesi için başlangıçtan sonuna kadar izlenecek olan yolları en doğru ve sağlıklı bir şekilde katılımcılara sunmak ve onlara bu sistematiği benimsetmektir.

Uygulamalı Fikri Sınai
Mülkiyet Hakları Eğitimi

Firmalarda patent konusunda çalışanlar, Ar-Ge profesyonelleri ve konuya ilgi duyan diğer çalışanlar bu programa mutlaka katılmalı.

Agile ile
Proje Yönetimi

Metodoloji ve egzersiz ağırlıklı bu eğitim çerçevesinde Agile yaklaşımların ve Scrum’ın temel prensiplerinin tanıtılması, temel değerlerinin anlaşılması, çerçevenin yapısının ve rollerinin anlatılması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge Teşvikleri Uzmanlığı ve Proje Yazarlığı Sertifika Programı

Bu programın amacı, katılımcılara, başta Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, TÜBİTAK gibi Ar-Ge teşvikleri olmak üzere Türkiye’de özel şirketlere sağlanan tüm teşvikleri tanıyabilmelerini, bunlarla ilgili strateji geliştirerek, başvuru ve yürütme süreçlerini yönetebilmelerini ve proje hazırlayabilmek için gerekli yetkinlikleri kazanmalarını sağlamaktır.

Ar-Ge 101

Bu programın amacı katılımcılara Ar-Ge ve inovasyon birimlerinin yönetiminde kullanabilecekleri bilgi, beceri, tecrübe ve yetkinlikleri kazandırmaktır.

Ar-Ge ve İnovasyon
Yöneticiliği
Sertifika Programı

Bu programın amacı katılımcılara Ar-Ge ve inovasyon birimlerinin yönetiminde kullanabilecekleri bilgi, beceri, tecrübe ve yetkinlikleri kazandırmaktır.

NPDP Sınavına Hazırlık Programı

NPDP (Yeni Ürün Geliştirme Uzmanlığı) sertifika programı PDMA tarafından düzenlenen bir sertifikasyon programıdır. Bu programın amacı özellikle bu sınava hazırlanabilecek katılımcılara tüm yetkinlikleri, bilgi ve tecrübeyi aktarabilmek ve onları bu sınava hazır hale getirebilmektir.

Kurum İçi Eğitimler

Ar-Ge, inovasyon ve tasarım birimlerinizin tüm eğitim ihtiyaçlarında çözüm ortağınız

Bize Ulaşın

SER Danışmanlık
Mühendislik Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.

Altunizade Mah. Yetimhane Sok. No: 8/7 Üsküdar / İstanbul

+9 0216 545 28 21

+9 0216 545 29 92

Ser Danışmanlık

SER Akademi bir
SER Danışmanlık markasıdır.